Author Archive
Stories written by admin

ፖሊቲካን ሃይማኖትን- ናይ ኤርትራ ቅልውላው- Eritrean Opposition Crisis

ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እንተረኤና ካብ ፖሊካዊ ቃልሲ ክሳብ ብረታዊ ቃልሲ ቀጺሉ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እቲ ቀንዲ ምንጪ ክሳብ ሕጂ እውን ክፍታሕ ዘይተኻእለ ፖሊቲካዊ ምሕደራን ሃይማኖትን ፈሊኻ ዘይምርኣይ ኢዩ፣ምንጪ ናይ ግርጭት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መንነት ወይ ድማ ካብ ስነ-ሓሳብ ዝመንጨወ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ መንነታት ከም ሃይማኖት፣ ዓለት ቋንቋ፣ ኣውራጃ ኢዩ፣ እቲ ቀንዲ መሃንድስ ናይዚ መንነታት እቲ ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኢዩ፡ ስዒቡ ድማ እቲ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ

1 ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ሰዲህኤ

ወትሩ 1 ግንቦት፡ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ትኽበረላ መዓልቲ እያ። መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ተኸቢራ እትውዕል መሰል ክብሪ፡ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ትኹን’ምበር ሰራሕተኛታት ዓለም ንምሕያል እትዝከር መዓልቲ’ያ፡ ሰራሕተኛታት ኣፎም ከፊቶም ንመሰሎም ዝከላኸሉላ መዓልቲ’ያ። ኣብ መላእ ዓለም፡ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ተኸቢሩን ተጸንቢሉን፡ ሰራሕተኛታትን፡ ማሕበር ሰራሕተኛታትን፡ ብታሪኻዊ ኣመጻጽኣ መሰረት ሰራሕተኛታት ዘለወን ሰልፍታትን ወከልቶም ተጣበቕቲ መሰል ሰራሕተኛታት፡ መሰል ክኽበር መብጽዓ […]

ኣድላይነት ኮንፈደረሽን እዋናዊ ኤርትራዊ ሕቶ ድዩ ሎሚ ወይስ ! ሰዲህኤ 30 ሚያዝያ 2018

ጉዳይ ፈደረሽን ወይ ኮንፈደረሽን ኣብ ኤርትራዊ ሕቶ ሓድሽ ዝለዓል ዘሎ ኣይኮነን፡ ብፍላይ ከኣ ፈደረሽን ፍቱን መድሃኒት ዘለዎ ፖለቲካዊ ተሞክሮ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ፡ ሕጂ ኸ እንታይ ሓድሽ ስለ ዝተረኽበ’ዩ፡ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል። ብመሰረቱ ንኣፍልጦ ይኹን ንቕሓትን ፈደረሽን ይኹን ኮንፈደረሽን ዘለዎ ትርጉም ንህዝቢ ሓፈሻዊ ፍልጠ ምቕራብ ዝጠቅም’ምበር ዝጎድእ ኣይኮነን፡ ካብኡ ሓሊፉ ዝተፈላልየ ልፍንታዊ ይኹን ርትዓዊ […]

ኤርትራ ህላወ ነጻ ፕረስ ዘየረጋገጸት ሃገር 27 ሚያዝያ 2018

ትማሊ ዕለት 26 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዝተዘርገሐ ጸብጻብ ነጻ ፕረስ ማሕበር ገደብ ኣልቦ ጋጤኛ ( Journalist without boarders) ካብ 180 ኣባላት ሕቡራት መንግስታት ሃገራት፡ ኤርትራ ኣብ መበል 179 ተርታ እትርከብ ፈጺሙ ሃለዋት ነጻ ፕረስ ዘይብላ ሃገር ተባሂለ ተጠቂሳ ኣላ። ኣብ’ዚ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ኤርትራ ንሰሜን ኮርያ ጥራሕ ከም ዝበለጸታ ዘስፈረ ጸብጻብ ኩነታት ነጻ ፕረስ፡ ሰብኣዊ […]

The Long-delayed Constitution and the Claim of “Eritrea is an Island of Peace”

Many Eritreans quietly commemorate the “referendum day” every year.  The commemoration is in celebration the Eritrean struggle finally liberated the whole country in 1991.  The total liberation of the country imposed referendum to be held in 1993, which resulted in the Eritrean people’s 99.83% “Yes” vote for independence.  The referendum’s results compelled the Ethiopian government […]

መግለጺ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ጨንፈር ኖርወይ!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ጨንፈር ኖርወይ፣ ብዕለት 14 ሚያዝያ 2018፣ ኣብ ትሕቲ፡ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” ዝብል መትከላዊ መርሆኡ፡ ቀዳማይ ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ።   ኣብ መኽፈቲ ጉባኤ፣ ብጻይ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ተረኺቡ ውድባውን ሃገራውን ኩነታት ኣመልኪቱ ብሰፊሕ  ድሕሪ ምግላጽ፣ ብኣባላት ጉባኤ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ግቡእ መብሪሂ ኣቕሪቡ።

ዕዉት ስርሒት ኣብ ከባቢ ሩባ ዓንሰባ

ም መቐጸልታ ነቲ ምስ ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ እነካይዶ ኩሉ መዳያዊ ግጥምያ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንኽሰላሰል  ፍሉይ ኣቕልቦ ኣንቢርናሉን መደባት ሰሪዕናሉን ዝጸንሓና ገድላዊ ስራሓት ፍርያት እናሃበ ይመጽእ ምህላዉ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ውድብ ኣብሪሁ። ድሕሪ’ቲ ኣብ 11/03/2015  ኣብ “ቀሓውታ”  ዝተፈጸመ በርቃዊ መጥቃቲ፣ ዝተፈላለየ ስርሒታት ከም ዝተኻየደን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ገለ ከተማታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ኣስመራን፥ ምጽዋዕን ዓሰብን፣ ንህዝብና ንምብርባርን፣  ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ ብቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ ዘይተኣደነ ጭቝናን ምብስባስን ንምቅላዕን፣ ኣገዳሲ ጽሑፋት ዘርጊሕና ምንባርና ዝዘክር ኢዩ። ሕጂ’ውን ከም መቐጸልታ ናይ’ዚ ኩሉ፣ ምዑታት ጀጋኑ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡  ብሰሉስ ዕለት 3 ሚያዝያ 2018 ኣብ “ዘራ” ዝተባህለ ኣብ ከባቢ ሮባ ዓንሰባን ሰሚን “ጣሕራ” ዝርከብ

መግለጺ ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተ !!

ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተ ብተበግሶ በርገሳዊ ማሕበራት፣ “ፎሩም ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተን” “ማእከል ዜና ኤርትራን” ካብ ዕለት 7 ክሳብ 8 ምያዝያ 2018 እዞም ኣብ ትሕቲ ኣስማቶም ሰፊሩ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ነጻ ሃገራውያን ባኣታትን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ፣ “ፖለቲካዊ ዘተ ንሓባራዊ ዕዮን ሕብረተሰባኣዊ ጥምረትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፣ ኣብ ከተማ ሎንደን ተጋቢኡ። በዞም በርጌሳዊ […]

Practicing National Dialogues –The tool for democratising a society

By Fesseha Nair   ” Awaken the Giant Within” Anthony Robbins     The word ” dialogue” derives from the Latin term ” dialogos” which means ” the flow of meaning.” The practice of dialogue enables the true meaning or deeper significance of something to flow and come into being. Through dialogue our natural intelligence […]

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዓመታዊ ጸብጻብ 2017

መእተዊ፦ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ነቲ –  ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ – ዝብል መሰረታዊ ኣገባብ ምርኩስ ብምግባር፣ ነቲ ዘበገሶ መስርሕ ካብ ህዝቢ  ብህዝቢ ንምግባሩ፣ ኣብ መፈለምታ ብመንገዲ ጋዜጣዊ መግለጺ  ጎስጓስ ብምክያድ፣  ከተምቲ  ህጹጽ መጸዋዕታ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም  ኣኪቡ።  ኣብ  ድሮ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ 23 ግንቦት 2016 ፣ ንህዝቢን ሃገርን ካብ ኣትይዎ ዘሎ ሕሱም ምልካዊ መግዛእቲ […]

Photo Gallery

Log in | All rights farajat.net © 2010