Author Archive
Stories written by admin

ዜናታት ካብ ኤርትራ

  ክልተ ዓበይቲ መካይን ሰራዊት ተቓጺለን።   ስርዓት ህግደፍ ብውሽጣዊ ቅልውላው ይሳቐ ምህላዉ እሙናት ምንጭታትና ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሰራዊት፣ ብቐጻሊ ዝርአ ዘሎ  ግርጭታት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ’ቶም፣ ኣብ ጽፍሕታት ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዘለዎም መኮንናት ሰራዊት፣ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናብ ሓደገኛ ጥርዚ በጺሑ ምህላዉ፣ ካብ ውሽጢ ምምሕዳር ሰራዊት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ […]

ፖለቲካዊ ዘተ ምስ ህዝቢ አብ ከተማ ኮሎን/ሃገር ጀርመን

መግለጺ ሓው የማነ ተክለገርጊሽ ገዲም ተጋዳላይን ደራሲ’ን “ተመክሮይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር፡ ሳሕል ወፊርና  እነታይ ኣምጺእና” ቀዳም፣ ዕለት 16 መስከረም 2017 ሓው የማነ አብ መኽፈቲ ኣኼባ፣ ንምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ – ባሕቲ መስከረም – ከም ኣጋጣሚ ብምውሳድ ነዚ ንመበል 56 ዓመቱ ዝኸብር ዘሎ ክቡር መዓልቲ ከም መበገሲ’ን መንጠሪ’ን ዘረብኡ ተጠቒሙ ብነዊሕ አብ ኣሳግድ ሰውራ ኤርትራ […]

ርሑስ በዓል መስቀል 2017

ብቀዳምነት ንመላእ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኣመንቲ መንፈሳዊ እምነት ክርስትና፡ ንኩሎም’ቶም ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጸረ-ህዝቢ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብምውጋድ ሓቀኛ  ደሞክራሲ፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሕን ግዝኣተ-ሕግን ዘውሕስ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽ ኣብ ዘይሕለል ቃልሲ ዝርከቡ፡ ነቶም ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምውሓስ ልዕላውነትን ንነዊሕ ዓመታት ተዘሪዖም ንሕሱም መነባብሮን ማሕበራዊ ምዝንባልን ዝተፈረዱ ውጹዓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል […]

ንውራይካስ ባዕልኻ ድኣ ብሕሹኽታ ባዕዲ.. ከይተጥፍኣ

ክሕምሕም….. ሓጊየ ከሪመ ክጠርዕ…….  ውዒለ ሓዲረ ክዛረብ….. መልሓሰይ ስሒለ ርብዒ ዘበን ሓሊፉ ብተባህለ ተገብረ ጭንን ኢልካ ኣብ ባዕዲ…  የለን ዝዕረ *

ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ 2017

ብቀዳምነት ንመላእ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኣመንቲ መንፈሳዊ እምነት ክርስትና፡ ንኩሎም’ቶም ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጸረ-ህዝቢ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብምውጋድ ሓቀኛ  ደሞክራሲ፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሕን ግዝኣተ-ሕግን ዘውሕስ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽ ኣብ ዘይሕለል ቃልሲ ዝርከቡ ዜጋታት፡ ከምኡ’ውን ነቶም ንነዊሕ ዓመታት ብስም ምውሓስ ልዕላውነት ጅሆ ተታሒዞም ንመወዳእታ ዘይብሉ ሕሱም መነባብሮን ማሕበራዊ ምዝንባልን ዝተፈረዱ ውጹዓት […]

ብምኽንያት መበል 56 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደ.ግ.ሓ.ኤ)፡ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፣

ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብሮምን ሃገራዊ መንነቶምን ከረጋግጹ ክብሉ፡ ንከባቢ 20 ዓመታት ዝኣክል ዘካየድዎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ዘይተዓወተሉ ግዜ፡ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሮም ብሕታዊ መማረጺ፡ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ነጻን ልኡላዊትን ሃገሮም ከረጋግጹን ሓርነቶም ንክጭብጡን ስለ ዝነበረ፡ ምእንቲ’ዚ ፍትሓዊ ዕላማ ክውን ክገብሩ ብሓደ መስከረም 1961 ሽግ ምጅማር ብረታዊ ቃልሶም ዝወልዑ ጀጋኑ ህዝብታት እዮም። ይኹን’ዳምበር ዕጥቃዊ […]

መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ

ሎሚ ዕለት 01 መስከረም 2017 ነቲ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብመሪሕነት ስዉእ ጅግና ሓምድ ኢድሪስ ዓወተ ዝተጀመረ  መብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ መበል 56 ዓመቱ ብምዝካር ከብዕል ይርከብ። እንተኾነ ህዝብና፣ ብሰንኪ ኣዕናዊ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ፣ ኣብ ኣዚዩ ዝተሓላለኸ ጽንኩር ኵነታት ኣብ ዝርከበሉን፣ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ገማግም ናይ ምብትታን  ሓደጋ ተሳጢሓትሉ ዘሎ እዋን ኣብ፣ ኩሉ መዳያዊ  ኩነታት ሃገር […]

መልእኽቲ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያ ንድሕነት ሃገር ብኣጋጣሚ ሓደ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

ቅድሚ 56 ዓመታት፡ ልክዕ ከምዚ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክናገፍ፡ ወናኒ ክብረቱን ርስቱን፡ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ዝዉስነሉ መሰል ከውሕስ ድሕሪቲ ን20 ዓመታት ዘካየዶ ሰላማዊ ዲምክራስያዊ ቃልሲ፡ ብዓሎቕን ዓመጽን ሓያላት ሃገራት፡ ነቲ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ንምሉእ ናጽነት ብምጉዕጻጽ፤ ብዘይ ምርጭኡ ኣብ ትሕቲ ባዕዲ ክቆረን ዕዉር ፍርዲ ስለዝተዋህቦ ብረት ከልዕል ተገዲዱ።

እወ ! ሕጂ’ውን ካብ ኣባላት ዞባ ኤውሮጳ 1 መስክረም 2017

  ዝኸበርኩም ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ዝኸበርካ ኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ   ሎሚ’ውን ደጊምና ኣብ ዘልኽምዎ ቦታ ሰላምታና ይብጻሕኩም ንብል። እወ። ሕጂ’ውን ካብ ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ምዃና ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ። ኣባላት ሓደ ጨንፈር ስለ ዘይኮና ከኣ ካብ ኣባላት ዞባ ኤውሮጳ’ና ክንብል ግድነት እዩ። ኣባላት ዞባ ኤውሮጳ ንኸይንብል ዝኽልክለና ሕጊ’ውን ዘሎ ኣይመስለናን። ካብ ኣባላት ሰዲህኤ ዞባ […]

ግርጋ ላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ብርፍ እንሽኽ ለመለምሪ ታና፣ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኒዂ/ሆደር ሽፍሽፋ 2017። ( Press Realease 1st September 1961 start of arms struggle Democratic Organization of Blin Nation -Eritrea)

ግርጋ ላዅ አርባ ያኸኒትሪ 1961 ይና ክልዲ ይና ሻንዲ፡ ላካበና እንገት ለመለምሲ ተርሲነሪ፡ ካብሪዲ ታሪኽ ሻኽረሪ ንርአክነድ፡ ናይ ቢሪኹዲ ከዋኹዲር መታን ፍዳ ደኮውሲ አልብድኑ፡ ለመለምየውዳ ምርወት ሊኲስረሪ፡ ቀሽቀሸውስኻ ዋዕዊዕድረሪ፡ ደንቢራ ከብተውስኻ ለሀክድረሪ፡ ግንጅውስኻ ቐስቐስሮ ጒድረሪ፡ ናድካ አወይሲኻ ደከውድ ፊነስ ኒክማኒል ገእሲኖ፡ መታዊ ሁመቱዉድ: ‘’ጊሚላ ሽኽሰና’’ ደንቢራ ወንተር ጊኒን፡ ኒሰና  ኮዶ ይና ገለድሊ ተብኒል፡ ለወትሰግረሪዲ፡ በለልሰግረሪዲ […]

Photo Gallery

Log in | All rights farajat.net © 2010