ደለይቲ ፍትሒ ፍትሒ ትማሊ ሰንበት 14 ግንቦት 2017 አብ ከተማ ከሎን ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም

ደለይቲ ፍትሒ ፍትሒ ትማሊ ሰንበት 14 ግንቦት 2017 አብ ከተማ ከሎን ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም

“ያንግ” ህግደፍ YPFDJ መቐጸልታ ናይ’ቲ አብ ሓያሎይ ከተማታት አብ ሃገር ጀርመን ተዋፊርሉ ዝቐነየ ጽዑቝ ጎስጓሳት አብ ከተማ ከሎን እውን ሓደ ሰሚናር ጸዊዑ ነይሩ። ናይ እዚ ብጉልባብ 13th YPFDJ EURO CONFERENCE ዚተጸውዐ ሰሚናር ህግደፍ ሓቀኛ መንቀሊ-ዛዕባ ከአ አብ ሃገር ሆላንድ ወይ አብ ከተማ ፌልድሆቨን ስለ ዝፈሸልሉ ንሰዓብቶም ኣለዓዒሎም ገንዘብ ንምውጻእ ነይሩ። አብ’ቲ ሓውሲ ዕጹው ሰሚናር ዝተዘርበ […]

STOP THE INDISCRIMINATE REPEATED AIRSTRIKES ON RED SEA AFAR CIVILIAN FISHERMEN ON ERITREAN TERRITORIAL WATERS

STOP THE INDISCRIMINATE REPEATED AIRSTRIKES ON RED SEA AFAR CIVILIAN FISHERMEN ON ERITREAN TERRITORIAL WATERS

(RSADO) Logia, Afar Regional State, Ethiopia Email: rsado26@gmail.com Date: 09/05/2017 Our Ref: RSADO/0068/17 STOP THE INDISCRIMINATE REPEATED AIRSTRIKES ON RED SEA AFAR CIVILIAN FISHERMEN ON ERITREAN TERRITORIAL WATERS (DANKALIA) BY THE UNITED ARAB EMIRATES PLANES TAKING FROM ASSAB (DANKALIA)   RSADO is strongly outraged by the series of deliberate deadly aerial attacks on a Red […]

ትፈልጥዎምዶ?

05.05.2017 ትፈልጥዎምዶ? ንወዮም ክልቲኦም ደቀቦይ በራኺ ዓዲ ፈለስቲ! ዝተወልድሉ ዕለትን መኖም ከምዝዓብን’ኳ እንተዘይፈለጥኩ፡ ሓዲኦም የማነ፡ እቲ ካልኣይ ድማ በየነ ዝተባህሉ ክልቲኦም ደቀቦይ በራኺ ኣባይን፡ ደቂ ዓዲ ፈለስቲ ሰፍኣ ምዃኖምን እሞ ኣጸቢቐ እፈልጦም ኢየ። እስከ ብዛዕባ ገለ ዛንታ’ዞም ክልተ ኣሕዋት ከዋግዓኩምየ’ሞ ንስኹም ድማ ሎሚ ንልቢ፡ ጽባሕ ንሕጊ ክኸውን ምእንቲ ተገዲስኪም ተኸታተሉኒ። እዋኑ ኣብ ሞንጎ መወዳእታ 1975ን […]

Seminar on an effective strategy to end the suffering of the Eritrean People. By Prof. Araya Debessay and other GI Coordinators

This invitation is to All Eritreans residing in the Washington DC Metropolitan Area who are concerned about the increasingly worsening situation in Eritrea. Date and Time: Sunday May 20, 2017 starting at 1:00PM eastern time Meeting place:  CA Building Room 302, Annandale Campus. 8333 Little River Turnpike, Annandale Virginia. Purpose of Seminar: The primary objective […]

A SWOT Analysis- We learn from evaluations

A SWOT Analysis- We learn from evaluations

By SESADU – Swedish- Eritrean Partnership For Democratic Development in Eritrea The Swedish- Eritrean community for democratic change – built and registered 2009 in Stockholm a partnership( SESADU) an all inclusive partnership will organize a workshop assessing the past activities in Stockholm- Sweden for democratic change in Eritrea. Evaluations are today commonplace in most organizations. […]

ናይ ምስጋና መግለጺ

ናይ ምስጋና መግለጺ

ማሕበር ረዲኤትን ምዕባሌ ኤርትራ፡ ኣብ ኵለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ መዓስከር ስደተኛታትን፡ ኣብ‘ተን ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወባ ኪኒንን ቅኒቶን ዝበሃላ ክልተ ኤርትራውያን ዓድታት፡ ዘካየደቶ ስርሓትን፡ ዝተበቶ ሓገዛትን ብሰፊሑ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን፡ ብቃለ መጠይቕን፡ ብቪደዮታትን፡ በኣሳእልን ተገሊጹ ኢዩ። ካብ መቕድም መን ይቕድም ከም ዝበሃል ከኣ፡ ሽግር ስደተኛታት ኣሕዋትና ንምቅላል ንኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና፡ ሓገዙ ከበርክት ማ.ረ.ም.ኤ ንኣባላትን፡ ናይ […]

Do the Eritrean Opposition Political Organizations own the struggle from Dictatorship to Democracy in Eritrea?

Do the Eritrean Opposition Political Organizations own the struggle from Dictatorship to Democracy in Eritrea?

By Fesseha Nair   I have been reading and following the process of building of alliances and partnership inside the opposition camp since 20 years in the past period. All the alliances and partnership failed to succeed and succumbed to factionalism and internal disagreements.   The root causes of this factionalism and internal disagreements depends […]

ኣብዚ መበል 21 ዘመን ምቛም መንግስታት ብዓለትነትን ሃይማኖትን ይከኣልዶ ተራእዮ ኣግኣዝያንከ ንረብሓ መን

ኣብዚ መበል 21 ዘመን ምቛም መንግስታት ብዓለትነትን ሃይማኖትን ይከኣልዶ                        ተራእዮ ኣግኣዝያንከ ንረብሓ መን

“Exposing Agazians false narratives of building TigrayTigrini”   ብፍስሓ ናይር     ሎሚ ነዚ ሓተታ ከቅርብ ዝገደደኒ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብፍላይ ድማ ኣብ ፓልቶኮት ኤርትራውያን ክቀርብ ዝጸንሔ ዘይጸረየን ኣብ ሓቀኛ ጽሑፋት ታሪኽ ብዛዕባ ሕዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምርኰሳ ዘይብሉ ናይ ሃውተታ ክትዓት ክካየድ ብምኽትታልን ከምኡ ድማ ኣብ ገለ መጽሔታት ከም “ውራይና” ዝብሉ መጽሔታትን ብምንባብ […]