Author Archive
Stories written by admin

ሓድሽ ተረኽቦ ንክቡር ፈላስፋ

ክቡራት ኣንበብቲ ዕዙዝ ልባውን ሕውነታውን ሰላምታይ ተቐበሉ፡- ብምቕጻል ነቲ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዘቕርቦ ዝቐነየ ኣጉል ክስታትን ዘይልዙብ ዘለፋታትን መበገሲ ብምውሳድ፡ ብ26 ሰነ 2017 ናይ ኣቶ ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊፖ ሕቶ ብውድባት ክምለስ ዝግብኦ ማእከላይ ሕቶ’ዩ ብዝብል ኣርእስቲ ብሓው ጎይትኦም ክፍሎም ዝተደረሰ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተዝርጊሑ ንንባብ በቒዑ ምህላዉ ይፍለጥ። ሓው ጎይትኦም ክፍሎም ኤርትራዊ […]

በየናይ መምዘኒታት ከም ፈላስፋ?

ክቡራት ኣንበብቲ ከምቲ ልሙድ ዕዙዝ ልባዊ ሰላምታይ ይብጻሕኩም፡- ብምቕጻል ግርማይ ወ/ፊሊፖ ኣብ መስርሕ ምስልሳል ኤርትራዊ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ስለ ምንታይ ክቐርበኒ ዘይመረጸሉ ምክንያት ከቕርብ ከሎ ዕላማና ክልቴና ስለ ዝፈላለ’ዩ ክብል ገሊጹ ምህላዉ ይፍለጥ። ብወገነይ’ውን ኣብ መስርሕ ምስልሳል’ቲ ሃገራዊ ዋዕላ ምስ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ብዕምቆት ክላለን ምስኡ ዓቢ ቁም-ነገር ሓዘል ከየዕልልን ንነብሰይ ዘዕገብኩሉ ክልተ ኣብነታት […]

Responding the EPDP call for building a common platform of all Forces for Democratic change

By Fesseha Nair   The writer of this article welcomes the call of EPDP and would like rewrite and post this paper regarding the call in 2014 presented at seminar held in Addis 2014. I hope the EPDP leadership read and compare the two calls     This is a paper presented at the seminar […]

ሓልዮት ካልኦት ኣህዛብ ዘይብሉ ፍቕሪ ህዝቢ ኤርትራ ክህልዎ ኣይኽእልን’ዩ!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብቀዳምነት ዕዙዝ ልባውን ሕውነታውን ሰላምታይ ተቐበሉ። ብምቕጻል ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ጽሑፈይ ብ2003 ምስ ሓደ ካብ ክልተ ወለዱ ተጋደልቲ ህ/ግንባር ዝነበሩ ዝተወልደን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝብርዝ ሕሱም ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝዓበየን መትከል ተ/ሚካኤል ዝተባህለ ተመሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ነበር ብዝገበርክዎ ዕላል’የ ክጅምር። ብ2002-2003 ገባቲ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ጅምላዊ ማእሰርትን […]

Refugee Day Assessment of NUEY/NUEW by the Tyrant’s Menus

June 20 is the International Refugee Day.  It is a day to be observed as a day to sympathize with all refugees of the world.  Listen to their stories and try to understand their sufferings at the hands of their abusive governments, governments that failed to react to their daily problems and forced them to […]

ንርትዕን ፍትሕን ዝቓለስ ንሓቂስ ኣይቐብርን’ዩ!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብቀዳምነት ከምቲ ልሙድ ምውቕ ልባዊ ሰላምታይ ይብጻሕኩም። ብምቕጻል ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ኣብ ልዕለይ ዝፈነዎ ክሲ ጭቡጥ መርትዖታት ከቕርብ ብተደጋጋሚ ተሓቲቱ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ክሳብ 5ይ ክፋል ዘርጊሕዎ ዘሎ ተኸታታሊ ትሕዝቶ ጽሑፋቱ ከቕርብ ኣይኸኣለን። ብርግጽ’ውን ከቕርብ ከም ዘይኽእል ብጣዕሚ ርግጸኛ’የ። ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ምሳይ ብዘለዎ ዓሚቕ ሌላን ተመክሮን ዘይኾነ ክሳብ ክንድ’ዚ ዝምድር ዘሎ፡ ካብ […]

ኤስደለ ብሳምቡእ ኢሳያይስ ዘስተፍስ መርገጽ የብሉን!!

ክቡራት ኣንበብቲ ዕዙዝ ሰላምታይ ብድሕሪ ምቕራብ፡- ሕጂ’ውን ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ካብ በላዕኩም ሰተኩም ዝብል ኣጉል ሞጎትን ተራ ጸለመታትን ጠቐናታትን ዘሊሉ ምስ ዕድሚኡ ዝኸይድ ከም ኣቦታቱ ጭውነት ዝመልኦ ኣንደበትን ኩሉ ዜጋ ብፍላይ’ውን እቲ መንእሰይ ወልዶ ክመሃረሉ ብዝኽእል ልዙብ መንገዲ ደሞክራስያዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሓሳብ ከቕርብ ዘይኽእል ባእታ ምዃኑ እናተጋህደ ዝመጸ ይመስለኒ። ከምቲ ካብ ጉጉይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ […]

ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ናይ ዝተፈላለዩ ኮባንያታት መዐንደሪ ኮይኑ ይርከብ !!

ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ወደባት የመን፣ ኣጽዋርን መኻይንን፣ ከምኡ’ውን ካልእ ኣብ ውግእ ዘድሊ መሳለጥያታት ዘመላልሳ ዝነበራ መራኽብ፣ መብዛሕቲአን ናብ ኢማራት ዓረብ ከም ዝተመልሳ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ከተማ ዓሰብ ሓቢሮም። መንግስቲ ኢማራት፣ ኣብ ከተማ ዓሰብ፣ ወትሃደራዊ ሓይልታቱ ዓሪደሙሉ ካብ ዘለዉ መደበር ፣ ናብ ዝተፈላለየ ወደባት የመን፣ ንሎጂስቲካዊ መደባት ንምስላጥ ንክጥቀመለን ብማለት፣ ብዙሓት መራኽብ […]

ፖሊቲካን ሃይማኖትን- ናይ ኤርትራ ቅልውላው- Eritrean Desintegration

ብፍስሃ ናይር ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እንተረኤና ካብ ፖሊካዊ ቃልሲ ክሳብ ብረታዊ ቃልሲ ቀጺሉ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እቲ ቀንዲ ምንጪ ክሳብ ሕጂ እውን ክፍታሕ ዘይተኻእለ ፖሊቲካዊ ምሕደራን ሃይማኖትን ፈሊኻ ዘይምርኣይ ኢዩ፣ምንጪ ናይ ግርጭት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መንነት ወይ ድማ ካብ ስነ-ሓሳብ ዝመንጨወ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ መንነታት ከም ሃይማኖት፣ ዓለት ቋንቋ፣ ኣውራጃ ኢዩ፣ እቲ […]

ኣብ ኣጀንዳታት ኢሳይያስ ዝቆጻጸ ሕልና የብለይን!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብቀዳምነት ሰናይ ቅነ በዓል ነጻነት 2017 ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተይ ይገልጽ። ብምቕጻል ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ነቲ ኣብ ልዕልይ ዘቕርቦ ተደጋጋሚ ኣጉል ጸለመታትን ጠቐነታትን ጭቡጥ መርትዖታት ናብ ህዝቢ ከቕርብ ኣይበቕዐን። ኮይኑ ግን ከምቲ በዓል ኣመል ኣመሉ እንባ ቦትኡ ነይገድፍ ዝብሃል ያታዊ ምስላ ንኩሉ ጉዳይ ካብቲ ናቱ ወጻኢ ቴሞ-ሜትር ክዕቕን ብሰንኪ ዘይምዕዳሉ ዝበልዔት ከብዲ የብላን መኣዲ […]

Photo Gallery

Log in | All rights farajat.net © 2010