Category archives for: Poetry

ሽላ ጥልመት

ኣደራዕ ባርነት ምልኪ ናይ ባዕዳውያን ኣብ ገዛእ መሬትና ኣብ ዘንጠጠየሉ እዋን መታን ከጥዕምና ምታን ክርህወና

ግርጉራት አዛበእ

አዛበእ ዓድና እምብዛ ገርጊሮም ወግሐ ጸብሐ ዝⷅሩ ሕብሮም ሓሶት ክዛረቡ ምንም ዘየሕፍሮም ግርጉራት አዛበእ እከይ ግብሮም ናይ ቀደም አዛበእ ይዘምቱ ብለይቲ ናይ ሎሚ ግን ዋላ ብመዓልቲ ጨሪሶመን ንከብቲ ዕባራ ስብሕቲ መስኪናይ ዓኻይ ጥሪቱ ምሰአነ አደዳ ጥሜትን ሰእነትን ኮነ ግርግርቲ ዝቢኢ ምስ ክልተ ደቃ ናብ ደንበ አተወት ማዕጾ ፈንቂቃ ንዝደቀሳ እንሣሳ ኧእቲዋ ፋሕ ብትን ሓደ ሰብ […]

ውረድ ውርደተኛ !

ብፍረወይኒ ሃብተማርያም፡ ንሰላማዊ ሰልፊ ጂነቫ 26.06.2015   ውረድ ውርደተኛ! ተዋሪድካ ኣዋሪድካና ዋይ ወሪዱና! ወረዳ ኣውሪዱልና?   ወሪድዎ እግዝሄር´ሲ ኣውሪዱልና? ባዕልና ደኣ ብኣንነት ዓዊርና ጸሚምና! ገሌና ድማ ብዕሽነትና ዝሒልና – ዓንዲሩልና!   ውረድ ደይብ ኩነታት ህዝብና ከይዓጀበና ዋጋ ዕዳጋ ብመንእሰያትና!? ተዋጢጥና ተለኻኺምና ተዋሪድና! ጀጋኑ ከሲርና ነዊሑና! ሕጂ ግን ይኣኽለና! ውረደልና!   ሓቢርና ንጂነቫ መጺና ክንብለካ ውረድ […]

ኣንቲ ነጻነት

እንታይ ጉድኪ       ዘይትዛረቢ እዚ ኩሉ ዓዛብ      ስቕ ኢልኪ ትዕዘቢ   ነጻነት ክብሉኪ      ብዙሕ ሰሚዐ ንዓኪ’ውን ብሂገ     ክቱር ሰሲዐ ኣብ ጽላልኪ ኮይነ   ክመርሕ ሂወተይ ክግስግስ ክጎዪ       ከም ትርግታ ልበይ   ኣነ’ሞ እንታይ ዘይገበርኩ? እቲ ፈጣሪ ዝሃበኒ        ኣፈይ ምስ ተሎጉመ ሓንጎለይ ተሻቂሉ         ምስ ኣጉረምረመ ካብ ናብ ከይስጉም       እግረይ ምስ ተቐየደ ስርሐ ከይበልዕ           ኢደይ ምስ ተኣስረ ፍልጠት ከይቀስም       […]

እወ… እወ ክወግሕ እዩ

ምንም እንተ ነውሐ… ድቕድቕ ጸላም ለይቲ ወላ እንተጸበበ ካብ ዓይኒ መርፍእ ድቕቕቲ ካብ ዕረ’ውን እንተ መረረ እንተ ነውሐ ለይቲ ክንሰግሮ’ና ኩሉ ጸገማትና ብጽንዓት ብትዕግስቲ   ኣይርሳዕን’ዩ ቃልሲ ጀጋኑና… ታሪኽ ጽንዓት ትሪ ኣይጥለምን’ዩ ሕድሪ ሰማእታትና… ክትግበር’ዩ ብጋህዲ ኣይሕለልን’ዩ ኩሉ ተቓላሳይ… ደላይ ሓርነት ፍትሒ እትሪርና ንቓለስ… ክትወግሕ’ያ መሬት ብጽንዓት እዚ ተኣምራዊ ህዝቢ ትብዓትን ዕላማን… ፈላሚ መስዋእትና ተረቒሙ’ሎ […]

መልእኽቲ ካብ ዴምህት: ሕርር ደኣ በሉ

ሕርር.. እወ ሕርር በሉ.. ወየንቲ ህዝቢ ኤርትራ.. ምስ ተቃወምቲ ህግደፍ-ዴምህት  ኴና.. ኢድን ጓንቲ ኤርትራ ናዓኹም ገሃነም.. ንዓና ስስንቲ ሳላ ባህሪያዊ ሃብትና.. ናይ ቢሻ ወርቂ ወዲ ኣፎም ናይና.. ክቡር ንጉሰ ነገስቲ ወይሉ ዝትንክፋ… ነዛ ናቱ ዘውዲ ክንዕቅባ ኢና ብደምና ብክላሽን ብታንኪ *** ብረት ዓጢቅና’ለና.. ኣንጻር ተጻባእቲ ኩሉ ተማሂርና  ኢና.. በቢሓንቲ ካብ ሃንደሳ ጀመርና… ክሳብ ስልቲ ዝና […]

ሃገርና እናጠለቐት.. ኣይንኹን ተወላወልቲ

በዓል ኣቦይ ገራህቱ ኣቦና ኣይትኹኑ ህዝቦም እና ተሳቐየ ዓይኖም ዝዕምቱ ምእንቲ መረባዓት ሕልነኦም ዝሸጡ ዝነገሰ ንጉሶም..  ስሱዓት ናይ በለጽ ወጣጡ  መኻን የእምሮኦም

ምልኪ ይህለቕ… ፍትሒ ይንገስ

እረ ሎምስ…  ብልሃቱ ጠፍኣና ርብዒ  ዘመን ኮይኑ… ፍትሒ’ና በልና ምልኪ ይዕንድር’ሎ… ፈላሊዩ ነዓና  ይክሻሕ ብዕሊ መርዛም ‘ኣንጭዋ ናቕፋ’ ***

ጭፍራ ህግደፍ/ዴምህት… ኣኺላያ ሰዓት

መርዛም ጭፍራ… ህግደፋዊ መዓት ትቀላቀል ኣላ… ናይ  ዕንወቱ ሰዓት ኢሂን ምሂን ንበል ነጥፈኣያ ስግኣት ንቃወሞ ሓቢርና ውልቀ–መላኺ ስርዓት    ካብ ሱሩ ይለቀቅ ክርዳድ ክፉእ ውዲት     ሓቢርና ንመክት… ንገስግስ ንቅድሚት ነድሕና ሃገርና ካብ ህግደፍን  ዴምህት ንጨፍልቆም ብሓባር… ተመነ ዕንቅርቢት   ስንቂ ኣደና ኮነ… ስቃይ ሓዘን ንብዓት ኣቦና ተኣሲሩ… ብዘይ ሕጊ ስርዓት ጎበዝና ተሰዲዱ… ወሪድዎ  ግፍዓት […]

ሰዓረ’ዶ ጎደበ?

ሰዓረ’ዶምበልክሞ ጎደበ ጎደበ ምበልክዎ ሓንጎሉ ዝሰበበ ብጥልመትን ሽርሕን ዝዘቕበበ ቀትሪ ክሎ ጸሓይና ዘዕረበ፡ እወ ምበልክዎ ጎደበ ሕሰምን መከራን ዘዝነበ

Photo Gallery

Log in | All rights farajat.net © 2010