ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ

ካልኣይ ክፋል፡-
ክቡራት ኣንበብቲ ዕዘዜ ሰሊምታይ ብድሕሪ ምቕራብ፡-
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ በቲ ብ06 ሕዲር 2017 ምስ ምለእ ጭብጥታቱን መርትዖታቱን
዗ቕረብኽዎ ጽሑፈይ ተሞርኲሱ ዜሃቦ መልሲ ክመሃር ወይ’ውን ኣብ ጥቓ ሓቂ ዜቐራረብ ሓድሽ
ድራማ ክሰርሕ ህድኣትን ትዕግስትን ኣይተዒዯሇን። ብርግጽ ሕማቕ ትዕድልቲ ኮይኑ፡ ኣነ’ዶ ከምዙ
ይበሃል ብዜብል ኣጉል ትምክሕታዊ ስምዑታት ተንፊሑ፡ ከምቲ ልሙድ ኣመለ ተመሉሱ ሰብኣዊ
ክብሩን ፖሎቲካዊ መንነቱን ንምሕሳር፡ ባዕለ ኣብ ዕዲጋ ንክወርድ ተሃንዱደ ብካልእ ተወሳኺ
ፈጠራታት ክመጽእ ክሳብ ዜመረጸ፡ ብወገነይ’ውን ነቲ ጻልጣ ሓሶታቱ ንምግሊጽ እንሆ ብርዏይ
ከልዕል ግድነት ኮይኑ ኣሎ።

Wide Taba 2

Short URL: https://english.farajat.net/?p=10906

Posted by on Nov 20 2017 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net