Category archives for: Articles

Our 2020 New Year’s Resolutions- ናይ ዚ 2020 ሓዲሽ ዓመት መብጽዓታትና

By Fesseha Nair     A New Year’s Resolution is a promise to do an act of self-improvement or something better than the past. I will here deal with The properties( both physical and chemical) we have failed in the past and start act to improve.   1. Building cooperative relations: ምሕናጽ ሓባራዊ ዝምድና/ To […]

Abiy’s Medemer, as Viewed by the Eritrean: Tyrant vs People

By association with Dr. Abiy Ahmed, the Eritrean people expected that the Eritrean tyrant would be liberated from being obsessed with destroying every fixture of life in Eritrea.  An end to making Eritreans feel worthless was expected.  Instead, prisons have kept mushrooming and their population increasing.  Rather than the Eritrean refugees be encouraged to cross […]

ጋባ ፍትሕ እና ኤርትሪርሰና ያኹ ቅረንሊ ኣዋኺሮ ሻኹን ተሪ መዲዪኹ ጋብዲ ዓዳትዲር ዳበርድኒል ውሪል መርኪስሮ ሻኹን

Language Policy in Multi-Ethnic Eritrea   ሀ. ቱሲሰና እና ወክትኒል ኤርትሪል ኒዓብባብትድ ንቲከስጛ እና ኤርትሪል እና ንኪ መለኮ ህንባኹ መሪትልድ መሪ ሕዝቢሩኹዲ ፍትሕዲ1 ና ዕስኖ ግን ዮ ለመለም የውዲሲ ቋልነን ንኪ እን ጋብሲሳኹ ለጛ ጋባት ትግርኝዲ ዓረብዲር ንኻ ኤሪው ጋባት ኣኽላ ላህጃት ግን ይስትኩ፣ እና ኤሪ ጋባት ላህጃት/ Dialect2 ግን ዮ መጐተው እን ዓረብድ መሀርሰውዲ […]

The Process of Democratization in Eritrea

By Fesseha Nair The purpose of this article to problematize the current conceptions about the process of democratization in Eritrea. The process of democratization has two phases, The first aim is removal of the dictatorship and its roots from the ground. The second is to build a democratic society, thus transitional period.   Most of […]

The importance of building trust towards national unity

By Fesseha Nair ዙር ፈንቅል + ይ ኣክል + ሳዋ ኣይንወርድን + ቀዳሞት ተቃለስቲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ= ኤርትራ The Eritrean conflict is intra-state conflict originating from early statehood and now after liberation in organizing state and governance. The Eritrean post- liberation state organization process was an exclusive not accommodating the Eritrean diversity. Eritrea today is ruled […]

መስከረም. . . ናይ ሓርነት ጩራ

ጅግና ናይ ጀጋኑ. . . ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ሰውራ ኣዊጅዋ ኣብ  መስከረም  ሱሳን ሓደ ክብርን መጎስን ይኹን ንኹሉ ዋጋ ዝኸፈለ ተባዕ ተጋዳላይ መስተንክር ሰሪሑ ዝተዓወተ ***** ብረትካ ደርቢኻ. . . .   ላኻ ዘይለወጥካ ዑቅባ ዘይጠለብካ. . ህዝብኻ ራሕሪሕካ ምእንቲ ህዝብኻ. . . . .    በጃ ዝሓለፍካ መሰረት ኤራትራውነት ዓንዲ ሃገር ኢኻ ***** ጅግና ተጋላይ. . […]

Tyrant’s Abstinence from Explaining his Secrets with Ethiopia Pushes “Enough is Enough” Call to Head-on Confrontation

This year’s Liberation Day, May 24, brought shame, disrespect and humiliation upon the tyrant.  On this day, the tyrant was likened to the naked king who thought the clothing he had on was the best that could only be seen by the wisest people proved to be foolish and irrational when a kid spoke up […]

Constitution Making, Replacing and Amending

By Fesseha Nair The case of interim –constitution/transitional and permanent constitution. What is the difference between interim and permanent constitution. Interim –constitution is a legal framework providing a basis for the democratic transition. Interim or provisional or transitional are the various names given to the period from the fall of dictatorship to the permanent constitution. […]

እብነ መሰረት ናይ ሕገ ሕንጻ ሃገር- መቆምያታት ቅዋም

The Fundamentals of a Constitution By Fesseha Nair   ኣብዚ ግዜዚ ካብቶም ጠለባት ናይዚ እዋና ኡ ሕዝባዊ ምልዕዓል ወይ ድማ ይኣክል፣ ቅዋምና ይተርጐም ብዝብል ቅዋም ወይ በቲ ፍሉጥ ዓለምለኸ ኣገላልጻ ኣነ እውን ብወገነይ ካብቲ ዘንበብክዎ መጽናዕትታት ብዛዕባ ሕገ ሕንጻ ሃገር ወይ እቲ ብኤርትራውያን ቅዋም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክገልጽ ክፍትን ኢየ፡፤ ሕገ ሕንጻ ሃገር ወይ ድማ በዚ […]

መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ኣብ እዋናዊ ፖሎቲካዊ ኩነታት ሃገርና፥

ህዝቢ ኤርትራ፡ ‘ይኣክል’ ዝብል ረዚንን እዋናውን ሃገራዊ ጭርሖ ተሓንጊጡ፡ ንጨካን ገባቲ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳያስን ደገፍቱን ንሓንሳእን ንሓዋሩን ክኣሊ፡ ናብ ውዑይ ናይ ቃልሲ ማዕበል ኣትዩ ይርከብ። እዚ ምንቅስቓስ’ዚ፡ እኩብ ድምር ናይ’ቲ ን27 ዓመታት፡ ብሓደ ዕሉል ውልቀ መላኺ ዝምራሕ ገባቲ ጉጅለ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ክግዛእ፣ ብዘይ ሕግን ፍርድን ክእሰር፡ ኣብ ጋህስታት ክማስን፡ ንሓዋሩ ክሓቅቕ፣ መንእሰያት ደቁ እናተመንጠለ […]

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net