…²ª[ï …ኼl }ኹDêም „íXqVውያን …mk mkUጣ}¥

oH³³sïq aL´D D}©}: }‰êDê

„íXqVውያን ochLmkU}¥ }Dq 10¢Šoñq, 2011 |§ B›kï

ሐፋሻዊ l mk•mkU q©öM;

ከምኡ እውን አብ አዲስ አበባ ዝተገብሟ አኼባ ሐበሬታ ምሃብን

EL ናይዚ አኼl aL´D ሐበሬታ ብዛዕባ ናይ oH³³sïq aL´D D}©} ጎስጓስM] ]VH }MFE§}ክኸውን እንከሎ ብተወሳኺ ድማ

‰êDê „íXqVgñ …mk A²Vgñ ²él}©M‹V[ï¥gñ D‘é·ïmk}¹Êq sï\oÊDê K²ªï }M©öB\]} §

‘é};ቦታ፦

Abrar House

45 Crawford Place, off Edgware Rd. Street

London, W1H 4LP

ጊዜ

፡ ካብ ቧዓት 16፡00 ክሳብ 20፡00ሞጎዓዝያታት

ባቡር

: Edgware Rd. Central, District & Hammersmith Linesአውቶቡስ

: 16, 36,18,27,98,414oH³³sïq aL´D D}©}

Short URL: https://english.farajat.net/?p=3912

Posted by on Mar 24 2011 Filed under Notices. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net