ERKUKODISU KOYBIŠA BAŠKULLA BATAFALA KABARA DERŇADA

Sunday, 14 March 2010

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu) koybiša baškulla iddire Zoba Gaš Barka udumaliya badikosabbu tela uya 05-13/03/2010 ta fada koma gerbebe kikaki abaya baddala kasarata taggima keleke. Derňadiya udumala:-

1.     Tela uya 05/03/2010 Addi Golom dabbu kokidama Woreda Dembalas-la nuttatoski, agaresi hayda mema kele kišo gosuma sillaya magada K/serawita 53 baddala kolala masa sakaski, askara magadowassi udumaliyab kitadake. Inna askara magadena inna anala Woreda Dambalas Addi Walo-la laga košite kontobaresi hududa mekedana henkeda sabababbu ersasabbu kiyamowana, okodoka tela uya 23/02/2010 aja melajina henkeda sabababbu tamfede sattesi minda abarmabbu ersasabbu kiyamowa kotalalimowabbu inna fada komena baddiyala kokke. Osame baddalana laga košite baddala fada koma mema kikama askara magada silllayowa baddala tamana inna kokaloka iskola kišama fada koma kikana kišamowa ossoske goske.

2.     Erkukodisu baškulla iddira, Kunama laga bura agitoski, laga burowa tokores gosuma Šabiya asameda kišama Segen-Awla tikileda baddala fada koma kikki udumaliyabbu kitada kolake. Inna Tole Gamujala nuttatoski, Kunama lagana agitoski,  Kunama hayka šunis gosuma Segen-Awla tikiledena gosuma  kambala kona bonbabbuna, RPGbbna fada koma kikki, makine sattena, tikiledowa šilalena kitada kinolaki, wagiyata sullumabbu kidemowa Erku koybiša baškullakin nawosuma kabarowa italalike.

3.     Inna kokaloka Barentulana inna tikiledena (Segen-Awla) baddala tela uya 07/03/2010 awada sate 1:00 kin 1:20 ta kosima fanakenale fada koma kikki, makine satte kitadake,  makazinellana udumaliyab arsibos kolake, suduba itella toma kutuke, woyna dagasowalle kokosima fišša itena bušukus kinolake. Inna RPG ersase sattebbuna, kona bonbe sattebbuna kalašinabbu kolaydama fada komena sabababbu, Barentu mandarala kofurdanasi kokossuma darka kiše festowa fašalos kišamowana, itiyekinna šarekin guduratabbu šukudabbu kikima agara angudabbu kofurdamowa kotalalike.

4.     Tela uya 09/03/2010 Nuus Zoba Šambakko Fataket-la kokki gasuma fada komala askara magada k/serawita 31ňa kosama silleye kussumesi acca kiyaki, usulowa amanata ka kišama ellasi lebina  kolamowa Erkukodisu koybiša baškulla iddirowayekin koytema kabarowa ossoske. Inna tela 08/03/2010 Šambakko mandarala Zoba subbiddadabbu kominima darka kiše furdenalle, tama katawama Zoba Gaš Barka antata Musa Rabaa koytema summadowa maylab kokki gasunasi kos kišima fada koma kišayyana, angudabbu woyna kokama fada komowa wojiya kotalali goske.

5.     Tela uya 13/03/2010 na Morkiti (Mukuti)la abaya silleye baddala fada koma gerbeba kokki gaske. Derňadiya udumala nawosumala derňamanaňa. Sasiyabbu Erkukodisu koybiša baškulla iddira Zoba Gaš Barkala hesuma wagalana antatela fada koma kikanasi kalmowana katirowana sugunnesumowa koniya  sanabbu kitalali gommowa baddala inna derňadima bata falenaye tillamma kulabbu wagiyata sullumabbuna bata falabbu kodemowa kotalalike.

Erkukodisu ištadana propoganda fišša ita.

Short URL: https://english.farajat.net/?p=503

Posted by on Mar 15 2010 Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net