B›lgñ …‰òl …mk D}©} mkš—l A²Vgñ ²él„í }©M‹V[ï¥gñ D‘é•

oH³³sïq aL´D D}©} }A²Vgñ ²él„ }©N‹V[ï¥gñ D‘é·ï : }—Dq HMD 24, 2011([–q1-8 ©ö.c.) mkš—l †rM ›oSË 2 }©öÌ [{ªq }›KÃö† A²Vgñ ²éml„ }M‹p—} H\mk }MF‘ég¹} }‰èD÷M ´ªê\q „íXqX‘é¥} |mk …‰òl mk‹mkU q—©öM; †sï }\F\§ ²ïsò ›Š¢©ö sD÷ ‹q— ›šSkD÷M [{ªq:1) egM |§oñ oH[ïké sD÷ l§r}: 2) }©öÌ K[³²U A²Vgñ egM „íXqV} §Œ{ê; …mk ›HDË 2 …‰òlpq }©öÌ A²Vgñ phXoX} Y©ö LÓ} ‹q— oŠ§©öD÷M ·dhLð ‘éÃö„ïq ‰M›{kY §›‰X;

ቦታ፦

Abrar House

45 Crawford Place, off Edgware Rd. Street

London, W1H 4LP

ጊዜ፡ ካብ ሰዓት 13፡00 ክሳብ 20፡00

ሞጎዓዝያታት

ባቡር: Edgware Rd.  Central, District & Hammersmith Lines

አውቶቡስ: 16, 36,18,27,98,414

oH³³sïq aL´D D}©}

Short URL: https://english.farajat.net/?p=5374

Posted by on Jul 19 2011 Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net