ክፉት ዕድመ ኮንፈረንስ ኤርትራውያን መንእሰያት ዋሽንግተ ዲሲ ንኩሉ ደላዪ ለውጢ

ኤርትራውያን መንእሰያት፡ ወጽዓ ህዝብና ንምብቃዕን ውልቀ-ምልካዊ ስርዓት ካብ ሃገርና ንምጉሓፍን ዝሕግዝ ስትራተጂ ንምንዳይ፡ ካብ 25 ክሳብ 27 ግንቦት ንኩሉ ግዱስ ዘሳትፍ ኮንፈረንስ ንምእንጋድ ንሸባሸብ ኣለና። እዚ ብዙሕ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ዋዕላ ሓድነትና ኣደልዲሉ፡ ጥርናፈና ኣሐይሉ፡ ናይ ቃልሲ መንፈስና ስሒሉ፡ ንህዝብና ካብዚ ተጻዒንዎ ዘሎ ኣርዑት ህግደፍ ዘናግፍ ቀያሲ መቃለሲ መንገዲ ሓንጺጹ ክወጽእ ትጽቢት ይግበር።

ኩሉ ብደረጃ ፖለቲካውያን ውድባት፡ ሲቪካዊ ምንቅስቓሳት ወይ ውን ብውልቂ፡ ዕድመ ስርዓት ህግደፍ ንምሕጻር ክግበር ዝጸንሐን ዘሎን ጻዕሪ ዝናኣድ’ዩ። በብመንገድና ነካይዶ ቃልሲ ንመላኺ ስርዓት ኢሳያስ ካብ ስልጣን ኣወጊድካ ፍትሕን ዲሞክራስን ዝዓሰላ ሃገር ንምህናጽ’ዩ። እንተኾነ በየናይ መንገዲ ናብቲ ደረጃ’ቲ ንበጽሕ ብሓሳብ ክንፈላለ ጸኒሕና። ቀዳምነት ዝወሃቦም ዛዕባታት ምስ ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ጉዳያት እናሓወስና፡ ንግስጋሰና ሓገዝቲ ኣብ ዘይኮኑ ነገራት ክንካታዕ ግዜ ኣዕሪብና። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ንሕሉፍ ፖለቲካዊ በሰላታት ክንድህስስ ንድሕሪት ምቁማት ስለዘብዛሕና፡ ሕምባበና ክዝሕትል ከምዝጸንሐ ንኩላትና ብሩህ’ዩ።

ነፍስ-ወከፍና ገጢሙና ዘሎ ብድሆታት ንሰማማዓሉ’ዩ። ምንቅስቓስና ውህደት ጎዲልዎ፡ ራኢና’ውን ጨመተ ሓጺርዎ’ዩ ዘሎ። ቅልጡፍ ቆላሕታ ዝደሊ ጉዳይ ምዃኑ ከኣ ንጹር’ዩ። እቲ ዕማም ናብ ሓደ ውድብ፡ ወይ ሲቪካዊ ምንቅስቓስ ወይ ውን ማሕበር ዝግደፍ ግን ኣይኮነን፡ ኩሉ ደላዪ ለውጢ ክዋሳኣሉ ዝግባእ ጉዳይ’ዩ። ንሓደ ዝቐርቦ ነቲ ካልእ ዝርሕቆ ኩነት የለን። ሓደ ዓይነት ሓላፍነት’ዩ ዘሰክመና።

ኣብ ዋሽንግተን ክካየድ ዝሕለን ዘሎ ኮንፈረንስ ኤርትራውያን መንእሰያት ማዕረ’ዩ ዝብጽሓና። ከምቲ ኣቐዲሙ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ፡ ንኩሉ ደላዪ ለውጢ ዜጋ ማዕጽኡ ክፉት’ዩ። ኣብ ምድላው ክሳተፍ፡ ሓሳቡ ከፍስስ፡ ምስ መዛንኡ ኢሂን ምሂን ኢሉ መፍትሒ ሽግር ሃገርና ከናዲ ትንቢትን ምንዮትን ናይዚ ኮንፈረንስን ኣዳለውቱን’ዩ።

ስለዚ፡ ኩሉ ደላዪ ለውጢ ብፍላይ ከኣ ብውልቂ ወይ ብማሕበር ዝተጠርነፈ መንእሰይ፡ ዝገደፈ ገዲፉ ናብዚ መኣዲ ዘተ ክኸውን ተስፋ ተነቢርሉ ዘሎ ኮንፈረንስ መንእሰያት ክሳተፍ ብክብሪ ይጽዋዕ። መቃለሲ ኮምፓስ (ብሶላ) ኣብ ምንዳይ ዝግበር ሃናጺ ክትዓት ክወሳእ ይዕደም። ካብ ተዓዛቢ ፍጻመ፡ ሰራሒ ፍጻመ ክኸውን ናብ ኮንፈረንስ ዋሽንግተን ዲሲ ክምርሽ ይሕተት።

ደጊሙ፡ ኮንፈረንስ ኤርትራውያን መንእሰያት ሌላን ጉሌላን ዘይብሉ፡ ንኩሉ ደላዪ ለውጢ ኣብ ሓደ መኣዲ ከሳትፍ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ምዃኑ እናነጸረ፡ ኩሉ ተቓላሳይ ዕቱብነት ናይዚ ዋዕላ ኣስተብሂሉ ብክፉት መንፈስ ክጽንበር ልባዊ ጻውዒት የቕርብ።
ናብዚ ኮንፈረንስ ክትምዝገቡ ወይ’ውን ሓገዛትኩም ከተወፍዩ እትደልዩ http://eysc.net/ ኬድኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ከምእትኽእሉ ንሕብር።
ኮንፈረንስ ዝካየደሉ ሆቴል፡-
Holiday Inn Capitol , 550 C Street S.W. Washington, DC 20024,
You may also call to book 1-888-847-1675 using the code E6Y
ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!!
19 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም
አዳላዊት ኮሚተ ኮንፈረንስ ዋሽንግቶን ዲሲ

Short URL: https://english.farajat.net/?p=6948

Posted by on Apr 25 2012 Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net