የሄው ዓገብ ዪንን ፋሺስቲ መደብ በለኛ ከለቡረስ!!! ሰምዕድና፣ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኤርትራ፣ 7/2/2014

bilinheader

ቦሎኝል መሪ ኤሪትሪዅ ታና ኮለንቡራ 40 ኤመሪዅ እሲሮ ደበልተኵ። ከተማ ቦሎኛ ታሪኽ ለመለምዅል ድግም ትክያዅድ አልብሰቲ። ዓለም ነዓሎና ዋኑ ከውታት ዪነው ፋሕ የው ኤመረድ ኤመራ እኺርኺር ኤርድኖኽር፣ ና ለመለምድ ጂጝስጝድኖኽር፣ ንር ልጝን እድሲ ብድሮ ከለብርደኒና ጝን። ኮሊር ለመለምድኽር ርድቕድር ሞራልድር እና ከለንቡራ መንፋዓት እርጉዅሉ። በሎኛ ዕል ህግሓኤሪዅድ ኒ ብርፍልድ ዶላር እክብና ካያ ሰጘት ቋልሳዅ ሰጘኵ። ናጽነት ደንብኻ እና ዶላር ከብተጝኒሎም ከለምቡራ ጁዋ ኮል ኣኽሮ ድጙኑዅ። ኣስመራ ነበክልኻ ኣኵ እርጉዅ፣ ለመለም ሓጥሩ እንተሰናኻ ሓሩቐት ከዋኹ ኣስመሪል በርዓንጝን ጓቑትኖ ሳዋ ትል ኣኽሮ የመምኑዅ። ሳዋ ይሰሰናኻ ከው ናሉኵሲ ሓረጡ ፈሩዅ። ዶላርኽር ሸረብሱዅ። እማ እን ና ርእስ ያዅሰና “ዓቝ ብረን ዓቝ ኣካንሊ ፈርና ግን”። ጠፈሻዅ ሸቓጣ ገነው ዳባትርሲ ፍንቕለኵ ድግምሰና በሎኛ ሚኺርስሮ ሰግረሪ ንርቲ ዓመርዱ ሰጘው ማልስነሳን ከዋ መታንኽር ኣኻጋዅ በሎኛ መታንኽር ኣኽጋዅ ለጘርጝንዲ ሰኾ ኤመሪ ደምንቢ ኤርባያ ኤምራ ታና በሎኛዅ  ያዅ ፍክርድ ዶላራት ከወልድ ሓረጥድኖ ይማምል ህንበነኵ።

ዪና ሻን ሓይሳን ኡሰውዲ ነሰኸውዲ፣ ብሀሊድንዲ ግናቲዲ፣

ኤርባ ልጘተትል ባሓር ነበኪል ላባዱሳ ዪሳኹ በለድ ጣልያኑኹል ጅምለትድ ዪና ግናቲት እና ቅዩሪልድ (ፋሺስቲልድ) እግሩኑ ክረው ና ግናደት ኮል ኤተይገት ና ገንዲ ና እክልልዲ ና ቁርሲ ዲየኹሰና ስብድጝነድ ሚኺርሰጋዅ ለኸንዲ ምጨትዲ ኮሊትል ገሞ ዋነት ደለይደጋዅ እላ። ክረውስኻ ጃር ከለብርናት ዪነትኻ ዋዲክ እና መዓትልድ ተከወትና። ናን ልጝር ክራ ፈረጅሶና ህንበኵ። ድገት ቋላዅ ዪና ጭገምሲ ኮፍ ዪኖ ጂጝስትናዅ እማም ኣከን ናውክ ሕበርሲኖሉ ኤስተሃልድድ፣ ኒንኻ ዶላር ጉርበት ጋጝዲ ከዋ ምቕጠንሊ ህንባዅ ለኸንሲ ጎትነዲ እዳንድነዲ ኣኽነዲን ሲቒኖሉ (ኮነኖሉ) ህንበዅና። ናውክ ዓገብ ዪኖኽር ና ይማምሲ ነበኺ ኣኾ ከብቲሮ ከርተፍ ዪንን። ሻሎት ኒን ናትካ ጃብ እንተት ቋላዅ ሙኹር ግን። እንትንኻ ጃርድ ደሃንድኑዅ እንታ መስዋትኻ ናን ኣኽራሲክ ገንጅናርሊ ህንበነኵ ኒልድ እግረውኻ ክረዲ ለመለም ዩኑ ባሓር ካረነኵ እንኵኑዅ። እንታ ፋታይ ኣከን እንታ ዋልደን ሕቁፍል መንደርትትኖ እንታ ምራሰንክ ወዓቢትኖ ከደምትኖ ምሀርስትኖ ወቐይ (ቑዋም) ኮሊትር ነገስድሮ እርጉኹሉ። ናን ዶላር ጀርብድ ንኪ እንተጉርበሲ እንቶ ከለንቡረድ ምሊሲትኖ ዋጅብ ሻኽላ። እማ እና ከለንቡራ ኒስ ነዓልትኖኽር እንተምስዋት ኒል ተወድ ይጝኒንን ፈሀምድትኖሉምኽር ፊና ሻን ላባዱሰሩዅ ግን።

ዪና ሻን ሓይሳን ኡሰውዲ ነሰኸውዲ፣ ብሀሊድንዲ ግናቲዲ፣

ኤቡናት ካቶሊኩ ኢርትሪው “አዊል ህንባኹን ኩዳን” ያኹ ምህሮዲ ኮድገዲ ደርብ ሰጣኑኹልድ ድሕርያ ያኹ ስብከት ና ናንድ ከተብሳኹ ነበብዱንዅን። ዪን ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኣኻርስትልድ ወንቀሩ እርገውዲ ኒ ከውሲ ፈሀምድሮ ለመለም የውዲ ናው ግን። ኩ ዳንሲ ተክለብነዲ ኩዳንሲ ሓሸምድነዲ ርሕዲ ፊኹዲሲ ጀረብዳኹ ግን። ናጝር በሎኛ ኮሎንቡራ ና ዳንሲ ገንጂና እሰው ከውታት እስታት ኣኽነዲን ኒል ፈርልድ ጀመልስኖ ፈረውሲ ህንባ ይኖ ኮሊዲ እምነዲ ወንቐረውና ግን።

ዪና ፍዳታት ና ፊና ግብርሊ እርግኒ!!!

ፋሺስታ ኢሳይስ ገፍትእስኒ!!!

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዅ ኤርትራ፣ 7/2/2014

 

Short URL: https://english.farajat.net/?p=8681

Posted by on Jul 5 2014 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net