መስከረም 1961ቲ ልበከዲ ግብርዲሲ በዓልድንንላ

dobne

መስከረም  1961ቲ  ልበከዲ ግብርዲሲ በዓልድንንላ

ፋሪዕ እክባ ሙርቋብሊናኹ

ለመለም ኤርትሩኵ ንብርፍክ ናይ መታን ጝን። ኒ ናይ እንግጋዅ ኣዳም ላሪ ሻኽጋዅ ጝን። ኤሪውድ ንሽቓ ኣኾ መንደርታዅ ኪዳኹዲሉ ኪደጋዅዲትሉ ፍሪርዶ ናይ ሻጋዅ ጝን። ዪና ወረባ ድጝም ጃበርልድ ዋስናኹዲ ነበብድናኹድትል ሑር ሰጝረት ደገምሰኵ። ቦጎስ ይስትሮ ሽግስሩ ሰግረት፣  ኣውቶኖም ምሕደራ እርጝረትላ ክቱBኣን ገሪውሊ ኤርሰኵ። ጥልያና ዕምጭድ ደንቢ ዪነውረባ ቦጎስ ንርሱሕ ለወትሶ፣ ሰንሕት ይስትቲ። ንኪ ኮዶ ህግደፍ ሕክም ዳለትሊ  ዪና ዋንትነስ ከሓድኖር መታን ዓንሰባ ያኹ ምሕደሪል ቀረኑዅላ። ጀብሄት ታሕሪር 01 መስከረምሲ 1961ድ ስላሕ ንርጉድና ኣባይ ከደኑዅሲ ዳገንዶ ከውታት ና ምራድድ መንደርትድኖኽር መቕርሕድኖኽር ከደምድኖኽር እስታት እርጉዅ። እርጋዅ እስታት ሓረጥሱ ሓረጥሱ ንኪ ዪና ጀበረት ደንብኽር ላ ግርዋ ምራድድር ቀልብድር ምንደርትናኽር ኣኽኖ ከብትኒዅን። ዪና ኮሊ ኣኽርን ዪና ከው ባራ ዪነድ ገፍርድር እምንድክ ሰሀርዳኹ ጨነትኒል ጋእ ዪሮ ህንበቲ። ኒን ለውትስሮ ናጝር መስከረም ፊና መልእጋዅ ህንበኩላ። ኣኻዅድ ጋብድ ምልሰጝኒ ዪና ናይሲ ተከውኑ ኤሪው ሙሩቑዲ ገባይልዲ ኣኽኖ ላሕመድ ለመለም ዪኖ ህንበኩና። ኒል ሰይፍስረሪ ፋርዕ እክባ ሙርቛ ብሊንድሪ ሆደ ኔስ የቲ። እና ደኮው 23 ኤመታተል ቋልነን ናትክ ላገሽ መቕርሕድር ናይድር ላሕመድር ክሲሳዅ ጉግ እዳኖ እላ። እና ደኮው ኤመታተል እን ጂባ ኒገሽ ኤወት ዓረጉ ፈርነዲን፣ ንኪ ናውክ ዪና ኣባይሲ ኤለለኑዅን። ኒን ኒቱ ኮዶ ዓቕታዅ ኣኽላ። እክብኻ ላሕምደድ ከደምድኖ፣ ከውታትኻ ና ናይ መታን ፈሀምድ ለመለም ይድኖ ወንቀርሳኹ ውክት ግን። ብሊና ወረቢኹራ ንህንባኹልክ ንኪ ኣምበታዅ ደበልቶ እክብሶ ሓሪቶይሲ ኮድጚሮ ኒዋጅብ ግን። እና ክድመት ኒንኻ ድገስኽር እኽርስከውድር ሃይማንትድር ሲርጚ ኒውክ ሙርቛ ብሊኒዅራ ሕሽምድር ክብርድር ሆደ ዪኖ ጉኖ፣  ፊና ብርፍ መስከረም ጝን።

 

መርሓባ መስከረም ለምለምረሪ፣ ሳዳ ከወሪ፣

ሳዳዪናዅመልእሮ፣ ሺራዅኣኽላ ብራክስሮ

ጉድንንሉ ፍዳታታታ ሙኹርሲ፣ ተብድኖ ዪና ናይሲ።

 

ፋሪዕ እክባ ሙርቋብሊናኹ፣ 01.09.2014

 

Short URL: https://english.farajat.net/?p=8855

Posted by on Sep 2 2014 Filed under Articles. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net