ሓቅስ ብርእሲ እንተቀበርካያ ብእግሪ ትወጽእ

sesadu
ጽላል ስዊደናዊ- ኤርትራዊ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ነቲ ዓመት ዓመት ዝግበር ፈስቲቫል ብደገፍትን፣ሰበ ስልጣን ምልካዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ብመሰረት ውሳነታት እገዳ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ነቲ ስርዓት ምትእስሳር ዘሎዎ ቂጠባዊ ይኹን ፖሊቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ብኩለን ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ዓለም ክኽልኸል ፣ ስዊደን ድማ ኣባል ናይዚ ውሳነታት ብምዃን ነዚ ብሽም ፈስቲቫል ኤርትራ ዝግበር ጠጠው ከተብሎ ብሕግን፣ ብፖሊቲካዊ ምሕጽንታትን እዚ ጽላልዚ ክቅርብ ጽኒሑ ኢዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ደጊሙ ዓገብ ይብል ኣሎ፡፤

በዚ መሰረት ነታ ነዚ ቦታዚ ተካሪ ትካል እዚ ዝካየድ ዘሎ ፈስቲቫል ናይ ሕዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን እንታይ ድኣ ነቲ ጠንቂ ስደትን ብርሰትን ሕዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ምልካዊ ስርዓት ንምድጋፍ ዝግበር ስለዝኾነ ብውሳነ እገዳ ይኹን ብጸብጻብ ግህሰት ሰብ ኣዊ መሰላት ኤርትራ ተራእዩ ጠጠው ንክብል ኣብ ዘቅረብናዮ መልኽቲ እዚ ዝስዕብ መልሲ ረኺብና፡፤

ትርጉም መልሲ ካብ ሓላፊ ትካል ኤገኢ ጎርድ ዝተዋህበ፣

ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ጽላል

በቲ ዝሰደኩምልና መልእኽትን ሓበረታን ብዛዕባ ኤርትራን እቲ ስርዓትን ከነመስግነኩም ንፈቱ።

በቲ ዓመት ዓመት ዝካየድ ፈስቲቫል ኤርትራ ብዝርኢ ፣ ንሕና ትካል ኤገቢ ጎርድ ብዛዕባ ናይ የርቫ ናይ ሕዝቢ መናፈሻ ኣክራርያ ርእይቶን ምምሕዳርን ክንሕበርኩም ንደሊ።

ድሕሪ ናይ ዓሚ ጽሑፋት ኣብ ናይ ስዊደን መራኸቢ ብዙሓን/ ፕረስ ከምኡ እውን በዚ ዝሃብኩምና ሓበረታ ምስቶም ኣዳለውቲ ፈስቲቫል ተራኺብና ምስኦም ብዙሕ ዝርርብ ኣካዪድና። ንሳቶም ድማ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት
ካብኡ ነጻ ማሕበር ኢና፣ ምስቲ ስርዓት ድማ ብፍጹም ቂጠባዊ ምትእስሳር የብልናን ኢሎምና፡፤

እቲ ፈስቲቫል ኣብ ቦታ ናይ ከተማ ስቶክሆልም ዝውነን ኢዩ ዝካየድ፣ ብትካልና ኣይኮነን እቲ መናፈሻ ምክራይ ዝፍቀድ፣ እንታይ ድኣ ብኣመሓደርቲ ከተማ ስቶክሆልም ኢዩ ዝፍቀድ፣ ብዛዕባዚ ምስ ኣመሓደርቲ ከተማ ስቶኮሆልም ዝርርብ ኣክዪድና፣ ናቶም መርሓ -ቅዋም ድማ ኩሎም መሰል ኣለዎም ነዚ ቦታዚ ክካረዩ እንተድኣ ካብ ፖሊስ ፍቃድ ረኺቦም፡፤ ካባና ዝካረይዎ መብራህቲ፣ ማይ፣ ከምኡ ድማ ንምምሕዳራዊ ጉዳያትን፣ ኣቅሑቶም ንምዕቋርን፣ ዝጥቀሙሉ ክፍልታት፣ ምስቲ ናይ ከተማ ስቶኮሆልም መኤከቢ ቦታታት ሕጊ ነካርዮም።

ማሕበር የርቫ ናይ ሕዝቢ መናፈሻ ከም ዕላማ ዶብ ዘይብሉ ናይ ሕዝቢ መናፈሻን መራኸብን ክፉትን ተረካብን ንኩሉ ኢዩ።

ናህና መርገጽ በቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብ ኣዊ መስላትን ኢ- ደሞክራስያዊ ተግባራትን ኣይግድሰናን ማለት ኣይኮነን፣ ብኣንጻሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ኣሰንቢዱናን የሰንብድናን ኣሎ፡፤

ምስ ሰላምታ
አቦ ወንበር ትካል ኤገቢጎርድ
ማትስ ላርሰል

Mats Larsell
Till
fessehanair@yahoo.se

jul 22 vid 11.09 PM

Tack för brev och information om Eritrea och regimen där. När det gäller den Eritreanska festivalen som genomförs varje år vid Eggeby Gård vill jag informera er om Järva Folkets Park syn och hantering av lokaluthyrning.
Efter förra årets skriverier i pressen och med den information vi fått av er tog vi kontakt med arrangören och hade flera samtal med dem. De hävdar att de är en fristående organisation, från regimen i Eritrea, och att det inte finns någon ekonomisk koppling till regimen.
Festivalen äger rum på Stockholms stads marker och hyrs inte av vår förening. Vi har fört samtal med Stockholm stad och deras policy är att alla har rätt att hyra mark av staden, förutsatt att de fått polistillstånd. Av oss hyr man ström, vatten och lokaler för administration och förvaring. Våra lokaler ingår in Stockholms stad samlingslokalorganisation.
Föreningen Järva Folkets Park har som motto att “Vara en gränslös Folkets Park en mötesplats öppen och tillgänglig för alla”.
Vårt ställningstagande betyder inte att vi är oberörda av Eritreas regims övergrepp och odemokratiska agerande – tvärtom vi tycker att det är förskräckligt.
Med vänlig hälsning
Mats Larsell
ordförande

Mats Larsell
To
Swedish- Eritrean Partnership for Democracy and Development

July 22 at 11:09 PM

Thank you for the letter and information about Eritrea and the regime there. Regarding the Eritrean festival carried out each year at Eggeby Park, I want to inform you that People’s Park vision and management of the local rental.
After last year’s writings in the press and with the information we received from you, we contacted the organizers and had several conversations with them.

They claim that they are an independent organization, from the regime in Eritrea, and that there is no economic link to the regime.
The festival takes place at Stockholm’s land and rented not of our association. We have held talks with the City of Stockholm, and their policy is that everyone has the right to rent land from the city, provided they have permission from the police.

Of us hires to power, water and facilities for administration and storage. Our facilities are included in the Stockholm city hall organization.

Our Association, People’s Park’s motto to “be a limitless People’s Park, a venue open and accessible to all”.
Our position does not mean that we are unconcerned by the Eritrean regime’s abuses and undemocratic conduct – on the contrary, we think it is terrible.
Yours sincerely
Mats Larsell

Short URL: https://english.farajat.net/?p=9812

Posted by on Jul 31 2015 Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net