Posts tagged as: “ናበይ ኢና ክንበጽሕ ንደሊ”

“ናበይ ኢና ክንበጽሕ ንደሊ”

ብኣንቶንዮ ተስፋይ 12 ሚያዝያ 2010 ሳልሳይ መወዳእታ ክፋል ንመዘኻኸሪ ዝኣክል “ናበይ ኢና ክንበጽሕ ንደሊ” ዝብል ኣርእስቲ ካብ’ቲ ዝሓለፈ ክፋል ናይ መወዳእታ ሓሳባት ኣስሚረ ናብ’ቲ ካልኣይ ሓሳባት (ለ) ክሰግር እፈቱ። ሀ/ ንሰ.ዲ.ህ.ኤ ዘቆማ ሓይልታት ኣባላት ኤ.ዲ.ኪ እየን፡ እዘን ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኪዳን እንዳሃለዋ፡ ንኪዳን ንምሕያል ዘይሕለል ጻዕር ከካይዳ ዝጸንሓን ዘለዋን’ውን እየን። እቲ ክሳብ

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net