ጽምብል ሓድሽ ዓመት አብ ኰለን

Cologne NRW-Germany

Pictural Rport >>>

መርከብና ከይትህውትት መገዳ ረሲዓ

ሰውራና ከይትቅህም ስዉኣታ ዘንጊዓ

ቅድሚ ምሕናቕ፡ ይደልደል ዓጋቲ ቢንቶ

ቅድሚ ከውሒ፡ ይነደል ቡርሚሕ-ቤቶ*

ሰስኑ- ኃው ጃልባና ድሓን ትእቶ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.