Category archives for: Articles

Religion – Isaias Afeworki’s Eternal Weapon to Divide and Mislead People

Woldeyesus Ammar The growing popular call of ‘’ ይኣክል! كفى! — Enough is Enough ‘’ to the cruelties of the Asmara regime by waves of Eritreans at home and abroad is a real threat – probably the final blow – to  Isaias Afeworki’s several decades old dictatorship. And when the threat is real, Isaias Afeworki […]

ኣብ’ዚ 27 ዓመት ዘይተዘረበን ዘይተጻሕፈን የለን፡ ዝተገብረ ኸ!

ርእሰ ዓንቐጽ ሰዲህኤ 22 ጥሪ 2019 እወ፡ ብደሕሪ ሕጂ’ውን ክዝረብ ክጻሕፍ’ዩ፡ ምስ’ቲ ኩሉ ዝተዘርበን ዝተጻሕፈን ግን ሓደ ኣገዳሲ ዝተፈጸመ ታሪኽ ኣሎ። ዘይክሓድ ሓቂ መሰረት ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ጸኒዑ ጠጠው ብምባል ዝገበሮ ታሪኻዊ ቁም- ነገር ጉዳይ ሕግን ፍትሕን፡ ሰላምን ራህዋን፡ ሓርነትን ኣብ ሃገርና ክነግስ፡ ነቲ ብሕድሪ ዝተቐበሎ ሽግ ሓርነት ከይትጠፍእ ዓቒቡ ሃልሃል […]

ብዕቡይ ስምዒትን ትምክሕትን ዝተኸፈተ ዶብ ብተብተብ ተዓጽዩ፡

ብሃንደበት ኣብ እዝኒ መላእ ህዝቢ ዝበጽሐ ስምምዕ ጸዋዒት ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ብ8 ሓምለ ኣብ ኣስመራ፡ ብዕለት 14 ሓምለ 2018 ኣብ ኣዲስ ኣበባ መራሕቲ ክልቲኡ ሃገራት ዝተራኸብሉ ተፈጺሙ። እዚ ክንደይ ሂወት ሰብ ዝተኸሰሮ ደም ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት ዝፈሰሰሉ፡ ንብረት ዝዓነወሉ፡ ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ዝተመዛበለሉ ብዘይ ቅድመ ምድላዋት ዝተኻየደ ጸዋዒት ሰላም ነቲ ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ ብዘይኣፍልጦን ጥራሕ ዘይኮነስ […]

ብዝሓለፈ ታሪኽን ዝናንን ጥራሕ ክንበር ኣይከኣልን’ዩ !

ርእሰ ዓንቐጽ  ሰዲህኤ  16 ታሕሳስ 2018    ታሪኽ ዝናንን፡ ክብርን ኩርዓትን ሓደ ህዝቢ ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ መሰረት መንነትውን’ዩ። ኣብ ዓለምና ድማ ይፈላለ’ምበር ታሪኽ ዝናን ኩርዓትን ዘይብሉ ህዝቢ’ኳ የልቦን። ህዝቢ ኤርትራ’ውን ከም ዓለሙ ኣዝዩ ብዙሕ ታሪኽ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ያታዊ (ካብ ኣቦ ንውልዱ ብኣፍ ዝመሓላለፍ) ታሪኽ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ይውሓድ ይብዛሕ ቅርስታት፡ ሓወልትታ ዝገልጾም ኣለዎ። ኤርትራ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባህሪ ትርከብ ሃገር ብምዃና ብኡ መንጽር ከኣ ብዙሓት መንገደኛታት ወይ ገያሾ ካብ ጥንቲ ዝመሓላለፍሉ ዝነበረ መስመር ስለ ዝኾነ ባዕሎም እቶም ገያሾ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፈልጥዎ ታሪኽ ኣብ ጽሑፍ ዘስፈርዎን ኣሎ። ሎሚ’ውን ብሰንኪ መላኺ ስርዓት ዝተነፍጋ ጸጋታት’ምበር ስልጣነ ሒዙ ዝመጸ ቀጻልነት ታሪኽ ክህሉ ማእከል ገያሾን ንግድን ምኳናስ ዘይትጽበዮ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ሃብታም ባህሊ ስለ ዝነበረ በቶም ድሒሮም ዝመጹ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣድናቆት ዘትረፈ ታሪኽ ባህሊ ልምዲ ወግዕታት ከም ዝነበሮ ዝምስክር ጽሑፋትን ሰነዳት ይርከብ። 

ብማዕዶ ንተቓወምቲ ምሕማይ የብቅዕ ሑሱም ኣጀንዳ ህግደፍ ተሰይሩ ክነቅዕ

ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ብትውልዲ ኤርትራውያን የሕዋተይ ኣሓተይ ኤርትራ ሃገረ ሰማእታትና በዕጽምቶምን ብደሞምን  ከፊሎም ሃገር ዝገበርዋ እቲ ተንኮላት ናይ ኢሳያስ ብሰብዓታት ናይ ምትላል ዝጀመር እኖሆ ሎሚ ምቹእ ግዜ ተጸብዩ ንመንእሰያትና ኵናት ኣጊዱ ሓደ ፍርቂ ተካኢ ወለዶ ኣጽኒቱ፥ንስደት ከሙኡ ፍርቂ ተካኢ ወለዶ ኣሳፊሩ፥ ኤርትራ ካብ  ቤት ትምህርቲ ቤት ማእሰርቲ ዝበዝሔን ዝሰፍሔን ገይሩ ንኤርትራና ረሚሱዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኣርቦኣታት ኣንድነት  ሓደ  ህዝቢ […]

ድልውነት ሰድህኤ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ

ርእሰ ዓንቐጸ ሰዲህኤ 5 ታሕሳስ 2018   ሰዲህኤ ኣብ ሕድሪ ስውኣት፡ መብጽዓታት ነዊሕን ጽንኩርን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ንነጻነት ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋእቲ፡ ኣብ ዕላማታት ዲሞክራስን ራሕዋን ሰላምን፡ ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝተሰረተ ዓብይ እጃምን ግቡእን ኣለዎ። እዚ ኮይኑ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ፡ ንፍትሒ ዲሞክራሲ ዝካየድ ቃልሲ ዘለዎ ኣበርክቶ እጃም ከኣ ብዘይ ገደብ ግዜ ይጽንሓለይ ዘይብለሉ ንህሉው […]

እገዳ መላኺ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዶ ኣይዓብን!

ርእሰ ዓንቕጽ ሰዲህኤ   መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብግዜ ንውሓቱ፡ ብስፍሓት ዝጸለዎ ቦታ ኣብ ኤርትራን ወጻእን፡ ብዓይነት እከይ ተግባራት ፈጺሙ መወዳድርቲ ዘይብሉ ንህዝብን ሃገርን ዓብይ ሓደጋ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብዝፈጸሞ ግፍዒ ንድሕሪት ተመሊሱ ንህዝቡ ክተዓረቐሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃን መስርሕን ይወስዶ ኣሎ። መላኺ ስርዓት ህግዲፍ፡ ድሕሪ ሙሉእ ነጻነት ኤርትራ ንይምሰል […]

ታና ዖነዲ ብስክዲረዲዂ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ፡01-12-2018

ወክት ውራ ክመ 48 ኤሜታት ደኩዂ ዖነዲ በስክዲረዲ ራሕመት እንግገት ድድነትል ዪና ቓሓርዲ ዪና ምጨዲ ሙረዲ ክርግናኽር ኣኽኖ ህንብነኩን ዪነኩን። ንደንቢ ክደት ዪኒ ካያ።   መሽወሪ 30 ዲ ትሕሳስሪ 01 1970 ን አርብየዲ ሰኾታ አመሪ ጃብ፡ ዖነዲ በስክዲራዲትል መንደርቱ እርገው እክክዲ ኤሪ ጋሺቶ እንቶ እርገዉድት ናን አኽራሲክ ና ዓደድ ኤርእስትገው፡ ዕቡብድ ሲሕ አወይሲ ንጉስ ሃይለስላሴር […]

Concerns over Eritrea’s role in efforts by Africa and EU to manage refugees

By:Martin Plaut View @Source Early in 2019 the Eritrean government will take over the chair of the key Africa and European Union (EU) forum dealing with African migration, known as the Khartoum Process. The Khartoum Process was established in the Sudanese capital in 2014. It’s had little public profile, yet it’s the most important means Europe […]

The Ethio-Eritrean 2018 Agreement: The Eritrean Tyrant and his Prioritization of Own Vital Interest over the Country’s Vital Needs

The Eritrean people, witnessing and hearing explanations from the Ethiopian side about the signed border-crossing agreement, had many unconvincing answers to their many questions that evolved.  The verbalized concerns of the Eritrean people on some key points of the reached agreement were expected to be addressed in the tyrant’s interview by giving clarifications on the […]

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net