Author Archive
Stories written by admin

መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ኣብ እዋናዊ ፖሎቲካዊ ኩነታት ሃገርና፥

ህዝቢ ኤርትራ፡ ‘ይኣክል’ ዝብል ረዚንን እዋናውን ሃገራዊ ጭርሖ ተሓንጊጡ፡ ንጨካን ገባቲ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳያስን ደገፍቱን ንሓንሳእን ንሓዋሩን ክኣሊ፡ ናብ ውዑይ ናይ ቃልሲ ማዕበል ኣትዩ ይርከብ። እዚ ምንቅስቓስ’ዚ፡ እኩብ ድምር ናይ’ቲ ን27 ዓመታት፡ ብሓደ ዕሉል ውልቀ መላኺ ዝምራሕ ገባቲ ጉጅለ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ክግዛእ፣ ብዘይ ሕግን ፍርድን ክእሰር፡ ኣብ ጋህስታት ክማስን፡ ንሓዋሩ ክሓቅቕ፣ መንእሰያት ደቁ እናተመንጠለ […]

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ኣብ እዋናዊ ዝምዕብሉ ዘለዉ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ተርእዮታት ዘለዎ መርገጺ፡

ኣብ ህልዊ  ዓለማውን ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ብመንጽር ኣብ ሃገርናን ደሞክራስያዊ ተጋድሎናን፡ ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ሓይልታት ዘዕርፍዎ ጽልዋን ዘለዎ ግንዛበ ብዝምልከት፣ ሃገርና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘላቶ ጂኦ- ፖለቲካዊ ኣቃማምጣ ክንርኢ እንከለና፡ ኣብ ነዊሕ መስመር ገማግም ቀይሐ ባሕርን፡ ሃብታም ናይ ነዳዲ ከባቢታትን፡ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ስወዝ ካናልን ዘሰጋግር   ወሽመጥ /ኣፍደገ/ ባብኤልማንደብን ዝተደኮነት ሃገር ከም ምዃና መጠን፡ […]

Enough is Enough………………ያኣክል

እዚ “ብያኣክል” ዝብል ህዝባዊ ምልዕዓል መታን ክዕወት ዓሚቁን ሰፊሕን መጽናዕቲ ዝሓትት ስለዝኾነ መራሕቱ ኣብ ዘዘለውዎ ሃገር ምስተን ዓለምለኸ ትካላት ክተሓባበሩን ትምህርታዊ ዝኾነ ፍልጠት ንክቀስሙ ክጓየዩ ኣለዎም።እቲ ቅድሚ ሕጂ ሒዝናዮ ዝጸንሓና ልምዲ ናይ ወጋሕ ትበል ለይቲ ተሪፋ ፣ትምህርታዊ ዓውደ መጽናዕትታት፣ ኮርሳት ኢዩ እቲ ንኣፍልጦኻ ዘዕቢ፣ፍልጠት ድማ ንክትምዕብል ይሕግዘካ። ዘመን ከበሮ ተሪፋ ዘመን ምንባብን ምምርማርን ይኹን፡፤ Eritrean […]

ENCDCs Historical background- ኣበጋግሳ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ትርጉምን እንታይነቱን

ብፍስሓ ናይር   ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እቲ ብ 2011 ብደንበ ተቃወምቲ ሃገራውያን ኤርትራውያን ዝቆመ ጽላል ብሰም ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ዝፍለጥ ካልኣይ ጉባኤኡ ኣብ ሃገረ ስዊደን ኣካዪዱ፡፤ እዚ ካልኣይ ጉባኤ ድሕሪ ክንደይ ዘተን ልዝብን ኢዩ ክኸውን ክኢሉ።ብዛዕባ ዚ ጉባኤን ሓዳስ ዝተመርጸት መርሒነቱን ከምቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ዘንበብናዮን ዝሰማዕናዮን ኣብ ሓቂ ዘይተመርኰሰ ክዝረብን ክጻሓፍን ቀንዩ፣ ብዙሓት […]

ደምዳሚ ኣዋጅ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ደውታ፣ ነቲ ዘጋጠሞ ቅልውላው ሰጊሩ፣ ኣብ መንጎ ኣካላቱ ዝኾኑ ሓይልታት ብዝነበረ ዘይምኽኑይ ምስሕሓባትን ካልእ ወድዓዊ ምኽንያታትን ዝተፈጥረ ቅልውላው ኣሊዩ፣ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተመርኲሱ፣ ኣብ ትሕቲ “ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፣ ነጻነትናን ልዑላውነትና ንምዕቃብን፣ ሓድነት ህዝብና ንምዕዛዝን፣ ህልውን መጻእን ዕድልና ባዕልና ንምቊጽጻርን” ዝብል ጭርሖ፣ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ካብ ሚያዝያ […]

Establishing an environment for inclusive knowledge- based dialogue on the political process in Eritrea

By Fesseha Nair “Let us all act to resolve our internal problems by dialogue” “Let us make Eritrea the place to share and care” Stop accusing and blaming each other but come together and evaluate the past and come to invent new ideas promoting innovations. We failed to build institutions of both legislative and executive […]

ኣወዳድባ እወ ያኣክል ከመይ ይኹን

ብፍስሃ ናይር ናጽነትን ሉዑላውነትን ሕዝቢ ኤርትራ ብረፈረንዱም ምስ ተረጋገጸ፣ ኤርትራ ብዓለምለኸ ከምሉዑላዊት ሃገር ምስተፈልጠት፣ድሕሪኡ ዝሰዓበ እቲ ክኽወን ዘነበሮ መእዋጅ መረታዊ ዶብን፣ ኣቋቁማ ሃገረ ኤርትራን፣ ኣቋቁማ መንግስታዊ ቅርጻን፣ ሕዝባውን ግላውን ትካላት፣ በብመዳዩ ማለት ፖሊቲካውን ፣ምጣነሃብታውን ፣ማሕበራውን ንባህርያዊ ክብረታት ዚጋታት ኤርትራ ማዕረን፣ፍትሕን፣ ሰላምን ኣብ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእተው ኣጀማምራ ኣይነበረን፣ ብኣንጻሩ መን ዘምጻልካ ናጽነት ኢኻ ትዛረብ ዘሎኻ […]

Ethio-Eritrea Agreement: Mutual Concern is Good Leadership Impetus

The agreement is driven by concerns.  The threat to internal peace is real.  If the central stage is to save Ethiopia from disintegration as a falling empire, equally the menace of Somali-like failed state is also hovering over Eritrea by reason of prolonged tyrannical rule.  The dictatorial rule in Eritrea has created the worst human […]

Religion – Isaias Afeworki’s Eternal Weapon to Divide and Mislead People

Woldeyesus Ammar The growing popular call of ‘’ ይኣክል! كفى! — Enough is Enough ‘’ to the cruelties of the Asmara regime by waves of Eritreans at home and abroad is a real threat – probably the final blow – to  Isaias Afeworki’s several decades old dictatorship. And when the threat is real, Isaias Afeworki […]

ኣብ’ዚ 27 ዓመት ዘይተዘረበን ዘይተጻሕፈን የለን፡ ዝተገብረ ኸ!

ርእሰ ዓንቐጽ ሰዲህኤ 22 ጥሪ 2019 እወ፡ ብደሕሪ ሕጂ’ውን ክዝረብ ክጻሕፍ’ዩ፡ ምስ’ቲ ኩሉ ዝተዘርበን ዝተጻሕፈን ግን ሓደ ኣገዳሲ ዝተፈጸመ ታሪኽ ኣሎ። ዘይክሓድ ሓቂ መሰረት ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ጸኒዑ ጠጠው ብምባል ዝገበሮ ታሪኻዊ ቁም- ነገር ጉዳይ ሕግን ፍትሕን፡ ሰላምን ራህዋን፡ ሓርነትን ኣብ ሃገርና ክነግስ፡ ነቲ ብሕድሪ ዝተቐበሎ ሽግ ሓርነት ከይትጠፍእ ዓቒቡ ሃልሃል […]

Photo Gallery

Log in |2011 farajat.net